"ssss

"SKIFTNYCKELN" & 100 RESURSER FÖR DIN EXPANSION

Bästa du!

Klicka på knappen här så får du tillgång till min samling av 100 resurser för personlig innovation, förnyelse och expansion, plus mitt unika ebrev "Skiftnyckeln"

"100 resurser för din expansion" - min samling av resurser för personlig innovation, förnyelse och expansion (pdf).

"Skiftnyckeln" – mitt ebrev som utkommer 1-8 ånger per månad där jag varje gång  fokuserar på en idé, en person eller ett koncept som kan bidra till betydande skiften i relationer, på jobbet, i välmåendet, den själsliga utvecklingen eller självförverkligandet.

Många av skiftnycklarna bygger på andras klarsynthet, till exempel de skiftesföretagare jag jobbar med, ibland är det mina egna halvfärdiga tankar. Min önskan är att stimulera nytänkande, förnyelse och kreativ expansion hos oss både som individer och som samhälle.