5 frågor att ha i bakfickan varje dag för mer flow, lösningar och produktivitet

Av Kristian Borglund

juni 3, 2020

Uncategorized  


När vi har en hög vibe – glädje, passion, frid, kärlek, kraft och harmoni – är det lätt att skapa resultat, på egen hand eller ihop med andra, att hitta lösningar på egna och gemensamma problem, och att överhuvudtaget åstadkomma betydligt mer. Men vad händer när vi inte befinner oss där emotionellt? Vad kan vi göra då?

Här är fem frågor som hjälper till att öppna upp den goda energin igen inför mötet med andra (kolleger, partner, barn, kunder etc). Gör en vana av att ställa dem.

  1. Om jag kunde se förbi det skal som personen NN visar upp när hen agerar konstigt, vad skulle jag se för  positiv intention bakom personens agerande? Vad vill han/hon uppnå egentligen? När jag nu förstår intentionen, på vilket sätt kan jag då möta hen annorlunda?
  2. Vad är min positiva, konstruktiva intention med det samtal jag nu ska ha med NN? Hur kan jag uttrycka den?
  3. Om jag i den här situationen skulle agera helt utifrån tillit och kärlek – till andra och mig själv –  vad skulle jag göra då?
  4. Vem vill jag vara? Om jag lyssnar på den goda sidan hos mig själv, vad hör jag då?
  5. Hur skulle den goda hjälten i en film göra i den här situationen jag har framför mig just nu?

När vi ger plats för den mest konstruktiva energin, känner vi automatisk mer samhörighet till alla i vår omgivning, undviker mycket tråkigheter och får ut mer av våra dagar.

Kristian Borglund

Om skribenten

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. *=Obligatoriskt

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}