Ersätt konkurrens med win/win

Av Kristian Borglund

juni 3, 2020

Uncategorized  


”Win/win” bygger på förhållningssättet att alla parter kan uppfylla sina mål, eller till och med överträffa dem, genom de synergier som kan skapas tillsammans. Det handlar om att agera utifrån överflöd – att se en kaka som kan göras mycket större – i stället för att försöka att kapa åt sig så stor bit av den befintliga kakan som möjligt.

Konkurrens vs Win/win

Konkurrensperspektivet bygger på teorin att någon förlorar, att den enes framgång behöver vara på bekostnad av någon annan. Det skapar en rädsla, för att bli en förlorare, för att någon annan ska köra om oss. När kollegor konkurrerar på en arbetsplats blir konsekvenserna ofta ett icke-hjälpsamt arbetsklimat och dålig stämning. När konkurrenstänket dras till sin spets leder det ofta till hets, slutenhet, press, krav och sömnlösa nätter. En biverkning är också de konflikter som uppstår.

Win/win-tänket har sin utgångspunkt i grundkänslan kärlek – en mycket starkare och vinnande kraft än rädsla, oavsett vilket område du verkar inom. Utan en dominerande rädsla för konkurrens kan vi vara mycket mer öppna med idéer och få mer hjälp (även från oväntade håll), få fler att engagera sig, skapa en ökad lust att hitta kreativa lösningar, en ökad vilja att se synergier och lättare att starta nya initiativ.

Vi själva blir vinnare.

”Konkurrenterna” blir vinnare.

Alla blir vinnare.

OBS! Var beredd på att ditt win/win-mindset kan komma att smitta av sig på hela din personlighet och på andra områden i livet. Du blir öppnare, mer generös och förmedlar mer genuin glädje.

Utveckla ditt win/win-tänkande

Låt oss nu göra ett snabbt test.

  1. Välj ut din största ”konkurrerent” och ställ de här frågorna till dig själv: Vad kan du erbjuda den personen / det företaget som för denna skulle innebära en rejäl skjuts framåt?
  2. Tänk dig att du ger dig själv uppdraget att utarbeta en strategi för att fördubbla den personens / det företagets intäkter. Vad tror du skulle hända när du presenterade den strategin för vedebörande?

Vilka tankar får du?

Är det värt att testa på riktigt?

Du kan räkna med en lång rad nya, gemensamma idéer om hur ni tillsammans kan utveckla era resultat genom att hjälpa varandra.

Kristian Borglund

Om skribenten

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. *=Obligatoriskt

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}