Mina masterminds kommer igång hösten/vintern 2016.

Om du vill hamna på väntelistan kan du mejla mig på kristian@kristianborglund.se