Mini-intervju med dig som svarat

Tack för att du svarade på mina frågor.

Jag kommer att välja ut ett antal skiftesföretagare att göra mini-intervjuer med på min kommande blogg. Om jag väljer dig (jag kan inte lova något eftersom jag inte hinner intervjua alla) kommer jag att fråga lite mer om det skifte som du brinner mest för, publicera intervjun på min blogg och därifrån länka till din webbsida. Vill du vara med?