Du svarar anonymt — men vi samlar in svaren för att få en bild av din och andra deltagares situation innan webinariet sätter igång.

TIPS! Kopiera över dina svar till ett annat dokument, eller skriv ut sidan, innan du skickar in dina svar. Så har du själv tillgång till svaren både på webinariet och i den kommande workshopen, och du väljer att vara med även på den.